FANDOM


Ve věku…

První trpasličí městaEditovat

HeimEditovat

Heim je první trpasličí město, které bylo založeno na úpatí Jesenných hor. Dle legendy jeho první štoly vyhloubili Ein, Zwéi, Drái, Torter a Fáin, otcové trpasličího lidu, stvoření samotným Aulem, kteří poté nad městem panovali. Jak trpasličí populace narůstala, vzrůstalo i množství sporů, což vyústilo v to, že část populace pod vedením trpaslíků jménem Niúr a Tólf odešla na východ a založila Nilfheim.

Obě města spolu vedla vleklou obchodní válku a svár nedokázalo zcela utišit ani provdání Auleho vnuček, stříbrovousých sester dvojčat Iunn a Joro za jejich vládce. Oslaben touto válkou a exodem obyvatel do Nyvehnheimu, Múspellheimu a Mitgardu, podlehl nakonec Heim rozpínající se vlkodlačí říši Thule a byl podřízen Wolfburgu až do Vlkodlačích válek.

V současné době je město obydlené, ale jde spíše o provinční trpasličí sídlo.

NilfheimEditovat

Druhé trpasličí město založili trpasličí otcové Niúr a Tófl po roztržce se staršími v Heimu. Nilfheim ležel daleko na východě, v oblasti dnes známé jako Skřetí pustiny. Oslaben vleklou obchodní válkou s Heiem a exodem obyvatel do jiných oblastí, stal se obětí Čagatojovy hordy. Šlo o první trpasličí sídlo, které bylo skřety vyvráceno a přeživší uprchlíci, včetně potomků stříbrovouse Joro, se stáhli do Múspellheimu (a odtud pak dále, většinou do Mitgardu).

V současné době je pravděpodobně neobydlen.

Tři velká městaEditovat

NyvehnheimEditovat

Další informace ve článku Nyvehnheim.

První ze tří velkých měst založených Auleho vnuky, potomky Ymiho. Nyvehn podle pověsti odešel z Vallhally na sever, překročil řeku a založil své město na okraji bažin, kde trpaslíci poté těžili drahokamy.

Bohaté město rychle rostlo a v průběhu následujících generací se obrátilo k modloslužebnictví. Objektem víry se stal po své smrti zbožšťovaný Nyvehn, kterého obyvatelé považovali za původce svého bohatství. Bohaté dekadentní město bylo nakonec potrestáno Aulem, který jej potopil, po tom, co varoval několik těch nejméně prohnilých. Uprchlíci poté založili Aurig.

MuspellheimEditovat

Další informace ve článku Muspellheim.

MitgardEditovat

Další informace ve článku Mitgard.

KolonieEditovat

UtgardEditovat

AurigEditovat

Město u Dračího jezeraEditovat