FANDOM


Náboženství je pojem označující souhrn rituálů, symbolů a zásad víry vztahující se ke konkrétnímu bohu, či panteonu bohů. V našem světě existuje několik význačných náboženských skupin, které obvykle souvisejí s konkrétní rasou, která daného boha obvykle považuje za svého stvořitele.

Náboženství jsou povětšinou vedena kněžími, kteří jsou napojeni na moc svého boha a skrze ni jsou schopni konat zázraky a činy podobné magii kouzelníků. V místech, kde běžní kněží nejsou po ruce, mají správu kultu na starosti různí obřadníci, kteří nemají takovou moc (a často se věnují jinému povolání, či řemeslu), ale jsou schopni některé z kněžských úkonů zastat.

Většinu času jsou náboženství schopna koexistovat společně, i právě díky jejich kulturně-etnickému vymezení a k náboženským sporům dochází méně často, než by se dalo čekat. Konflikty pramení obvykle z mocenských zájmů (kde je náboženství spíše záminkou, jako tomu bylo například u rozbrojů v Krelovii), nebo z hluboko zakořeněných antipatií, které dle legend vycházejí ze sporů mezi samotnými bohy (například nepřátelství mezi Tengrim a Bělobogem). Hlavním skutečným teologickým rozporem, který vyústil i v mnoho válek je spor mezi vyznavači Svarožice a Alláha.

Hlavní náboženstvíEditovat

Auleho církevEditovat

Aule je trpasličí bůh a stvořitel a patron horníků a řemeslníků. Také byl vždy symbolem válečného ducha provázejícího trpasličí život v dobách neklidu. Auleho církev je dobře organizovaná, početná a vlivná a víra hraje v životě trpaslíků důležitou roli. Některé vládnoucí rody odvozovaly a odvozují svůj původ přímo od Auleho samotného.

Svarožicův sluneční kultEditovat

Svarožic je sluneční bůh, patron lidí, rytířů, zemědělců a chovatelů koní a hlava lidského panteonu. Je to bojovný bůh, v době míru dbající o rozkvět svého lidu a v době války jedoucí na bílém koni před jejich armádami. Má dva syny Běloboga a Černoboga, jež jsou každý jinou stranou mince života. První je denní bůh, průvodce slunce po denní obloze, ochránce života. Druhý je noční bůh, průvodce slunce po odvrácené straně světa, vládce zemských hlubin. Oba synové měli dříve mocné náboženské zastání, ale to se postupem času změnilo v ojedinělé kulty a sekty.

Alláhova církevEditovat

Alláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorok. Tak zní vyznání víry, kterou vyznávají Beduíni z bohatých měst na dalekém východě a Nomádi z Velké planiny. Alláh je vládcem nad životem a smrtí, neomezeným králem světa, který dbá o prosperitu a bohatství svého lidu. V očích Nomádů je především patronem válečníků, zatímco v očích Beduínů je spíše patronem obchodníků a učenců.

CestaEditovat

Cesta je mystické náboženství, které vyznávají především šotci. Jejím patronem je Yu Hang, nebeský císař, pán živlů, krotitel démonů a ochránce Cesty. Podle víry šotků se jedná o smrtelníka, který nabyl takovou moc, že mu byla bohy postoupena vláda nad světem. Šotci věří, že Cesta je dovede k moci a nesmrtelnosti, skrze níž budou moci porazit démony a navždy se od nich osvobodit.

Fenrisův kultEditovat

Fenris je bůh vlkodlaků, kterého uctívají odnepaměti. Fenris je bojovník – krvelačný a divoký. Fenris je lovec – tichý a trpělivý. A Fenris je pánem smrti, strážce podsvětních bran, ke kterým svým vytím přivolává padlé, a od nichž zahání ty, co mají ještě žít. Kult samotný je často spojován s krvavými oběťmi a v některých lidských městech je uctívání Fenrise zakázáno, především jako důsledek mocenských bojů s vlkodlačím vlivem.

Další náboženství a sektyEditovat

Tengriho kultEditovat

Tengri je bohem skřetů, ale také goblinů, zlobrů a krollů, patron válečníků a šamanů. Skřeti od pradávna věří, že Tengri je stvořil k obrazu svému, divoké, svobodné a vynalézavé, a že když byli ostatními rasami zavrženi, přislíbil jim dovést je k velikosti. Skřeti vyznávají právo silnějšího a zákony civilizace jsou jim cizí.

Černobogův kultEditovat

Vyznavači Černoboga byli mezi lidmi dříve velmi početní, Svarožicův kult ale většinu z nich pohltil a věrnost mu zachovali především lidští mágové, často se pohybujících na hranicích zákona. Během času se víra v Černoboga stala synonymem pro využívání temné magie a čarodějnictví, což vedlo k jejímu dalšímu potlačování. Černobog je stále součástí Svarožicova panteonu, ale jeho vlastní kult má nyní podobu uzavřených a utajených sekt.

Uctívači ducha hory KazarganEditovat

Barbaři ze severu a někteří barbaři z planin vyznávají za svého patrona Kazargan-chána, mocného válečníka, lovce a jezdce, který je střeží z vrcholku vysoké hory Kazargan. Poloha této hory je předmětem diskuzí, neboť barbaři v různých částech západního světa takto pojmenovali několik různých vrcholů.

Zaniklá náboženství a kultyEditovat

Kult Vládce živlůEditovat

Vládce živlů byl démon působící v oblasti Neldovejského údolí, který se prohlašoval za patrona elementů. Do této oblasti zavlekl velké množství šotků a v době nástupu krále Knihomoluse začal obsazovat trpasličí doly a vyžadovat daň a uctívání. Jeho podvod byl nakonec odhalen a démon byl zničen.

Kult PrvníhoEditovat

Ten První byl mocným démonem, který v průběhu druhého věku ovládnu Muspellheim, kde byl považován za boha. Byl patronem válečníků a ochránce vládnoucího rodu, ale vyžadoval krvavé oběti a nakonec své svěřence zradil, aby se pokusil stát bohem skřetí hordy. Ten První byl nakonec spoután a poražen, ale jeho kult nikdy zcela nevymizel a na konci čtvrtého věku dokonce zažil krátkou obrodu.

Nyvehnův kultEditovat

V průběhu druhého věku začali trpaslíci z Nyvehnheimu zbožšťovat svého zakladatele Nyvehna, syna Aulova, a víra v něj zastínila víru v jejich boha. Jeho hrobka se stala centrem tohoto kultu a mnoho obyvatel města propadlo tomuto modloslužebnictví, pročež bylo celé město potrestáno samotným Aulem a potopilo se v bažinách.